Σεραφείμ Τσακμάνη 1, Λαγκαδάς | 23940 24980 | 6985 571566 | andekaki@yahoo.gr

espa1

Περιβάλον

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αναλαμβάνουμε πλήρη νομική υποστήριξη και ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές όχι μόνο κατά το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου αίτησης προς αδειοδότηση, ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της ΔΕΗ ή του αρμόδιου Διαχειριστή, αλλά και σε κάθε επιπλοκή που ανακύπτει κατά τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Άμεσα συνδυαζόμενη με την υλοποίηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και νευραλγικής σημασίας για το δίκαιο Περιβάλλοντος είναι η νομοθεσία περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, αποτελούμενη κι αυτή με τη σειρά της από πληθώρα νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που απαιτούν συνθετική χρήση.

Στον αντίποδα βρίσκεται η σύνταξη υπομνημάτων ενώπιον της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων για την άρση του χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασικής, την οποία επίσης αναλαμβάνουμε.

Επιπλέον, ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής πιστοποίησης και συσχέτισης περιβάλλοντος με εσωτερική αγορά

Χρειάζεστε κάποια από τις υπηρεσίες μας; επικοινωνήστε μαζί μας