Σεραφείμ Τσακμάνη 1, Λαγκαδάς | 23940 24980 | 6985 571566 | andekaki@yahoo.gr

Περιβάλον

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αναλαμβάνουμε πλήρη νομική υποστήριξη και ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές όχι μόνο κατά το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου αίτησης προς αδειοδότηση, ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της ΔΕΗ ή του αρμόδιου Διαχειριστή, αλλά και σε κάθε επιπλοκή που ανακύπτει κατά τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Άμεσα συνδυαζόμενη με την υλοποίηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και νευραλγικής σημασίας για το δίκαιο Περιβάλλοντος είναι η νομοθεσία περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, αποτελούμενη κι αυτή με τη σειρά της από πληθώρα νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που απαιτούν συνθετική χρήση.

Στον αντίποδα βρίσκεται η σύνταξη υπομνημάτων ενώπιον της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων για την άρση του χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασικής, την οποία επίσης αναλαμβάνουμε.

Επιπλέον, ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής πιστοποίησης και συσχέτισης περιβάλλοντος με εσωτερική αγορά

Χρειάζεστε τις νομικές μας υπηρεσίες; Επικοινωνήστε μαζί μας.