Σεραφείμ Τσακμάνη 1, Λαγκαδάς | 23940 24980 | 6985 571566 | andekaki@yahoo.gr

espa1

Ιατρικό Δίκαιο

Σχετικά με το ιατρικό δίκαιο

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις ιατρικού δικαίου γύρω από ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, ανακύπτοντα από αμέλεια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς ενασχόλησης του γραφείου, που άπτονται του δικαίου της υγείας:

  • Διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια επέμβασης/ιατροχειρουργικής πράξης
  • Προστασία ιατρών από πειθαρχικές διώξεις, παρακολούθηση και υποστήριξη όλης της διαδικασίας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.
  • Ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας, ιεράρχηση στην ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεώσεις και ποινές.
  • Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έκτασης ιατρικού απορρήτου, ενημέρωσης ασθενούς, λήψης συναίνεσης. Σύνταξη συμβάσεων προς κλινικές για έγκυρη λήψη συναίνεσης.
  • Ενημέρωση γύρω από το νομικό πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την κάλυψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των δαπανών εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. και παρένθετης μητρότητας.
  • Διοικητικές προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης σχετικά με προαγωγές (εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα), ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επιτροπής Ιατρικού Προσωπικού.
  • Επαγγελματικό δίκαιο ιατρών, ειδικευομένων και παραϊατρικού προσωπικού
  • Zητήματα μισθολογίου, εφημεριών, αδειών, μηνιαίων αποζημιώσεων και επιδομάτων, αποσπάσεων και μετακινήσεων, άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και καθεστώς εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο, συντάξεις ιατρών.

Χρειάζεστε κάποια από τις υπηρεσίες μας; επικοινωνήστε μαζί μας