Σεραφείμ Τσακμάνη 1, Λαγκαδάς | 23940 24980 | 6985 571566 | andekaki@yahoo.gr

espa1

Δημόσιο δίκαιο

Σχετικά με το δημόσιο δίκαιο

δημόσιο δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης μετά από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς ,αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ενδεικτικά στους κάτωθι τομείς:

  • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου
  • Ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο),
  • Τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, εισφορές σε γη και χρήμα και ειδικές κατηγορίες οικισμών.
  • Φορολογικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα για χορήγηση αίτησης αναστολής, διεκπεραίωση και προετοιμασία όλης της διαδικασίας για τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, χειρισμός ελεγμένων και ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.
  • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.

Χρειάζεστε κάποια από τις υπηρεσίες μας; επικοινωνήστε μαζί μας