Σεραφείμ Τσακμάνη 1, Λαγκαδάς | 23940 24980 | 6985 571566 | andekaki@yahoo.gr

espa1

Αστικό δίκαιο

Ενοχικό δίκαιο

Ενοχικό δίκαιο-μισθώσεις-συμβάσεις-σωματεία

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει και επιλύει δικαστικά πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης πάσης φύσεως υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών οι οποίες αφορούν ενδεικτικά.

 • Μισθώσεις κατοικιών, μισθώσεις επαγγελματικές Αγωγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορές συνιδιοκτητών
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής
 • Συμφωνητικά πώλησης
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά δανείων
 • Αγωγές αποζημίωσης από  αδικοπραξία και προσβολής της προσωπικότητας
 • Αγωγές για παράβαση ενδοσυμβατικής ευθύνης
 • Καταδολίευση δανειστών
 • Αγωγή από ηθική βλάβη
 • Ίδρυση σωματείου-σύνταξη καταστατικού
Κληρονομικό δίκαιο

Κληρονομικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης, την υποστήριξη νομικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν ενδεικτικά

 • Σύνταξη-ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών
 • Νόμιμη μοίρα-εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς-σχολάζουσα κληρονομιά
 • Κληρονομικήαναξιότητα
 • Αγωγές περί κλήρου Κληρονομικό καταπίστευμα-κληροδοσίες
 • Κληρονομητήριο


Εμπράγματο δίκαιο

Εμπράγματο δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει με αξιοπιστία και υπευθυνότητα την πλήρη νομική υποστήριξη υποθέσεων οι οποίες αφορούν ενδεικτικά

 • Προσύμφωνα - συμβόλαια - αγορές
 • Πωλήσεις ακινήτων χρησικτησίες Ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας
 • Συμφωνητικά πώλησης
 • Προσημειώσεις - υποθήκες αγωγές διανομής
 • Αγωγές προστασίας της νομής και της κυριότητας, διεκδικητικές, αρνητικές
 • Αγωγές προσβολής και διατάραξης της νομής-ασφαλιστικά νομής
 • Άρση βαρών-υποθηκών
 • Αγωγές και αιτήσεις κτηματολογίου

Οικογενειακό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης, εχεμύθεια και ευαισθησία και πάντα με απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης, πάσης φύσεως υποθέσεις οι οποίες αφορούν ενδεικτικά

 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος-σχέσεις των συζύγων από τον γάμο
 • Διαζύγιο συναινετικό ,διαζύγιο με αντιδικία
 • Αγωγές διατροφών
 • Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • Αγωγή για αποκτήματα κατά την διάρκεια του γάμου αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής της πατρότητας- εκούσια αναγνώριση της πατρότητας
 • Υιοθεσίες
 • Επιτροπεία ανηλίκου
 • Αναδοχή ανηλίκου Δικαστική συμπαράσταση

Χρειάζεστε κάποια από τις υπηρεσίες μας; επικοινωνήστε μαζί μας